Echipa noastră este formată din practicieni în insolvenţă, avocaţi, economişti, contabili, evaluatori, care pot garanta găsirea celor mai bune soluţii de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă şi în recuperarea creanţelor, iar pentru societăţile aflate în procedura de reorganizare judiciară o redresare a activităţii cât mai rapid cu costurile cele mai mici.

Am decis să participam activ la vitalizarea şi însănătoşirea mediului de afaceri din România, să formăm o echipă capabilă să identifice şi să implementeze în timp real soluţii economico-juridice complexe necesare pentru a parcurge cu celeritate şi profesionalism etapele unui proces de reorganizare şi/sau lichidare judiciară.

 

SERVICII

  • LICHIDAREA VOLUNTARA: Procedura de dizolvare / lichidare voluntara a unei firme, potrivit noilor modificari ce au intrat in vigoare la sfarsitul lunii iunie 2008, presupune depunerea la Registrul Comertului a doua dosare corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare – lichidare si apoi cea de radiere, insa prin aceasta metoda apare o scurtare apreciabila a timpului necesar desfiintarii firmei.
  • REORGANIZARE JUDICIARA: Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea de catre adunarea creditorilor, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate saprevada
  1. restructurarea operationala si financiara a debitorului
  2. restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social
  3. restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului
  • LICHIDARE JUDICIARA: procedura aplicabila in situatia in care o societate comerciala nu mai are capacitatea de a face plati catre creditori. Singura motivatie pentru continuarea activitatii sub conducerea unui administrator judiciar este incetarea controlata a activitatii societatii in debit. Incetare a activitatii conduce la reducerea pierderilor si conservarea eventualelor active.

Printr-o abordare flexibilă şi competentă echipa noastră urmăreşte maximizarea valorii recuperate din vânzarea bunurilor societăţii aflate în lichidare şi din recuperarea creanţelor acesteia.

This template downloaded form free website templates